Hva Skjer (Blog)

Det er mer å mer vanlig å snakke om energier i dag og det er fantastisk at dette blir en del av hverdagen vår selv om det enda kan være mange som stiller seg litt skeptisk til akkurat dette med energier.

Denne teksten tilbyr refleksjon over viktigheten av å anerkjenne og akseptere imperfeksjoner, (generelt og i et forhold) og understreker behovet for en realistisk og bevisst tilnærming for å bygge et solid og varig fundament til et balansert liv.