Introduksjon til Can Pal Punktet

24.02.2024

Workshop Lørdag 24 februar 2024 

10:00 - 18:00

Can Pal Punktet er ett nytt begrep i Norge, og derfor lite omtalt generelt. Dette minne punktet som vi alle bærer på fungerer som en menneskelig "hard disk" hvor informasjoner av den materielle utvikling befinner seg. Denne teknikken eller "verktøyet" er et verdifullt minneregister av vår egen utvikling og inneholder på det fysisk-genetiske nivået informasjoner som kan hjelpe oss komme over, eller ut av, uønskede situasjoner eller til å ta beslutninger og initiativ som noen ganger kan være vanskelige på en letter måte. Ved bruk av Can Pal punktet får vi nesten umiddelbart en roligere tilværelse og balanse samtidig som hodet roer seg ned for støy og over-tenking.

For mer detaljer om Can Pal Punktet, kan du se her.

I denne workshopen får du sjansen til å oppdage og eksperimentere selv hvordan dette kan hjelpe deg i hverdagen, om det skulle være profesjonelt, privat, familie eller relasjoner generelt. Det kan også hende du har spørsmål som du ikke får svar på og som du kunne tenke deg å forstå som f.eks mønster som går igjen og igjen eller hendelser som du har på følelsen holder deg tilbake i livet.

Can Pal punktet er kompatibelt med alle typer terapier og brukes som et tillegg til eksisterende metoder eller teknikker. Så selv for dere som jobber med andre type terapier eller fagkyndige innen helsevern, psykologi, miljøterapi og andre bransjer innen psykisk helse eller det sosiale, kan dette være en stor fordel i dagspraksis for dere også.

Prisen for dagen - 1000kr