Can Pal Punktet

En Dyp Forbindelse til Livets Historie og Vår Utvikling. En Opptegnelse av Verdens Materielle Minner, Liv og Evolusjon 

Can Pal Punktet


Can-Pal Punktet er et energi og minne senter som ligger inne i menneskekroppen, spesifikt på skambenet. Det representerer en forfedreminne som har registrert evolusjonen av liv og materie siden dens opprinnelse, som for eksempel skapelsen av universet med Big Bang, til dagens menneskelige eksistens.

En av de viktigste egenskapene til Can Pal-punktet er evnen til å gi øyeblikkelig indre ro. Når man fokuserer på dette punktet, fungerer det som et oppmerksomhetssenter, eliminerer støy og distraksjoner, og tilbyr en beroligende indre stillhet. Denne sjelefreden tillater bedre beslutningstaking, klarhet i tankene og indre harmoni.

Under unnfangelsen fusjonerer kjernene til egget og sædcellen for å danne den første cellen, som inneholder all genetisk informasjon samt alle minner om livets og materiens evolusjon siden livet har eksistert i universet, siden skapelsen av det første atomet.

Derfor er Can-Pal-punktet det nøyaktige stedet hvor den første cellen ble skapt, som deretter formet den fysiske kroppen. Det er porten som tillater sinnet å forstå menneskelige behov.

Avslutningsvis er Can-Pal-punktet mye mer enn bare et energipunkt. Det er en port til en dyp forståelse av livets historie, en guide for et harmonisk og balansert liv.

Vi skylder oppdagelsen at det nøyaktige stedet hvor vår eksistens begynte å ta form, inneholder ikke bare vår genetiske arv, men også minnet om livets fysiske evolusjon fra universets skapelse til i dag, til Catalina Marí Cardona, bedre kjent som Caty Marí.

Can Pal Punktet, er nåtidens «verktøy».


Når det åndelige sinnet kobler seg til dette fysiske punktet, som er Can-Pal-punktet, skapes det umiddelbart en perfekt balanse siden sinnet blir oppmerksom på personens fysiske behov.

Å være koblet til ens Can-Pal-punkt bringer indre ro, balanse, det bringer bevissthet, og letter balanserte og opplyste beslutninger.

Å koble seg til dette punktet hjelper til med å frigjøre sjokk og traumer som er registrert i våre celler. Disse sjokkene beskrives som opplevelser eller traumatiske hendelser som vi har opplevd gjennom vår materielle og menneskelige utvikling.

Dermed tillater forankring av sinnet til Can-Pal-punktet tilkobling til forfedreminner og muliggjør forståelse av virkelig evolusjon.

Videre fungerer Can Pal-punktet som et krysningspunkt for forskjellige bevissthetsnivåer. Det tillater en syntese av ulike perspektiver, enten det er mentalt, emosjonelt eller åndelig. Når det brukes i en gruppesetting, skaper det kollektiv harmoni og fremmer flytende og autentiske utvekslinger mellom individer.

I tillegg er Can Pal Punktet også en kilde til verdifull informasjon. Takket være dets forfedreminne, gir det innsikt i livets utvikling på jorden, og hjelper dermed til med problemløsning og selvforståelse.

Mer bredt sett kan Can-Pal-punktet beskrives som en planetarisk og kosmisk intelligens som husker all tidligere materie, liv, evolusjon og intelligens. Det er ansvarlig for å veilede alle endringer i evolusjonen og, følgelig, i DNA.

Can-Pal-punktet veileder både individuelt og kollektivt, basert på sin forståelse av oppførselen det oppfatter.

Minnet om vår første celle ville være på en veldig liten skala, lik et mono- eller flercelle system av en svært avansert intelligens, i stand til å veilede en global fremtid basert på minnet om tidligere og nåværende hendelser.

Det handler i fullstendige sykluser på omtrent 250 000 000 år. Hver gang et evolusjons system forandres.

Det vil alltid fortelle oss hva som må korrigeres fra fortiden og hvordan forme fremtiden fra et multidimensjonalt kommunikasjonsgrunnlag.

Caty Marí 2023


Hvordan det fungerer i teorien  (for i praksis avhenger dette av deg!)


Å du ?
 har du lyst til å åpne døren til disse minnene ?