Workshops

LØRDAG 24 JANUAR 2024

10:00 - 18:00

INTRODUKSJON TIL 

CAN PAL PUNKTET

Can Pal Punktet er ett nytt begrep i Norge, og derfor lite omtalt generelt. Dette minne punktet som vi alle bærer på fungerer som en menneskelig "hard disk" hvor informasjoner av den materielle utvikling befinner seg.  Denne teknikken eller "verktøyet" er et verdifullt minneregister av vår egen utvikling og inneholder på det fysisk-genetiske nivået informasjoner som kan hjelpe oss komme over, eller ut av, uønskede situasjoner eller til å ta beslutninger og initiativ som noen ganger kan være vanskelige på en letter måte. Ved kontakt med Can Pal punktet får vi nesten umiddelbart en roligere tilværelse og balanse samtidig som hodet roer seg ned for støy og over-tenking.  

For mer detaljer om Can Pal Punktet, kan du se her.

I denne workshopen får du sjansen til å oppdage og eksperimentere selv hvordan dette kan hjelpe deg i hverdagen, om det skulle være profesjonelt, privat, familie eller relasjoner generelt. Det kan også hende du har spørsmål som du ikke får svar på og som du kunne tenke deg å forstå som f.eks mønster som går igjen og igjen eller hendelser som du har på følelsen holder deg tilbake i livet.

Can Pal punktet er kompatibelt med alle typer terapier og brukes som et tillegg til eksisterende metoder eller teknikker. Så selv for dere som jobber med andre type terapier eller fagkyndige innen helsevern, psykologi, miljøterapi og andre bransjer innen psykisk helse eller det sosiale, kan dette være en stor fordel i dagspraksis for dere også.

Prisen for dagen - 1000kr

LØRDAG 2 MARS 2024

10:00 - 18:00

MENNESKETS FABELAKTIGE ENERGIVERK

Det blir stadig vanligere å snakke om energier i dag, og det er fantastisk at dette blir en del av vår daglige virkelighet, selv om det fremdeles er mange som er skeptiske til dette konseptet. 

Derfor tilbyr jeg denne workshopen for å forklare og illustrere samtidig som vi utforsker i praksis denne usynlige delen av vår eksistens og det fantastiske energiverket til mennesket. Vi vil identifisere de ulike virkningene energiene har på eller i oss.

Vi har ofte disse "følelsene" eller "intuisjonen" om noe, og det er ikke alltid lett å identifisere hva eller hvor dette kommer fra. Det er heller ikke lett å skille hva som er vår egen energi eller hva som kan være bølger fra andre som også påvirker oss daglig uten at det nødvendigvis er bevisst.

I løpet av dagen vil vi gå gjennom de ulike energipunktene vi har i oss, og få innsikt i hva hver av disse energipunktene tilsvarer, spesielt påvirkningen dette kan ha på oss i forhold til hvilke energipunkter vi bruker mest eller minst.

Vi vil gjennomgå en komplett revisjon av vårt eget energiverk samtidig som vi får en detaljert forklaring på hvordan de fungerer.

Prisen for dagen - 1000kr

informasjon og påmelding

'Synergi – bonusen som oppnås når ting fungerer harmonisk sammen.' – Mark Twain