Menneskets Fabelaktige Energisystem

02.03.2024

LØRDAG 24 FEBRUAR 2024

Det er mer å mer vanlig å snakke om energier i dag og det er fantastisk at dette blir en del av hverdagen vår selv om det enda kan være mange som stiller seg litt skeptisk til akkurat dette med energier.

I denne workshopen tar jeg dere med inn i menneskets fabelaktige energiverk og forklarer hvordan det fungerer samtidig som dere får med dere i praksis hva det innebærer. Vi går igjennom noen praktiske øvelser for å eksperimentere eller identifisere de forskjellige virkninger energiene har på eller i oss.

Vi har ofte disse "følelsene" eller "intuisjonen" om noe, og det er ikke alltid lett å identifisere hva eller hvor dette kommer i fra. Det er heller ikke lett å skille hva som er vår egen energi eller hva som kan være bølger fra andre som også påvirker oss daglig uten at det nødvendigvis er bevisst.

I løpet av dagen går vi gjennom de forskjellige energipunktene vi har i oss, og får innblikk på hva hver og en av disse energipunktene tilsvarer og spesielt påvirkningen dette kan ha på oss i forhold til hvilke energipunkter vi bruker mest eller minst.

En komplett revisjon av vårt eget energiverk samtidig som vi får en detaljert forklaring på hvordan de fungerer.

For informasjon eller påmelding kan dere kontakte Mona Stackelberg på 413 84 976 eller mona.stackelberg@ecoledeviecatymari.com

Prisen for dagen - 1000kr