Hva er en CALPULLI?

Det var en grunnleggende enhet i organiseringen av det førspanske samfunnet i Mexico.

Den besto av et stort hus eller nabolag som fungerte på en selvforsynt måte og med en spesialisering av arbeid eller funksjoner utenom det vanlige.

Begrepet familie i en Calpulli er venner, slektninger eller mennesker som kommer godt overens med hverandre.

Hver Calpulli hadde sin egen sosiale identitet, men det hindret ikke Calpulliene i å stå sammen eller kommunisere med hverandre på en god måte.

Medlemmene i en Calpulli stiller sine ferdigheter til rådighet for det felles gode og for å gi støtte eller hjelp til dem som trenger det.

De jobbet for en Calpulli og samtidig for resten av samfunnet.

Calpulliene har sin opprinnelse i aztekernes, eller rettere sagt nahuaenes kultur, som stammer fra en gruppe urfolk som kom fra det mytiske Atzlán, nord i Mexico.

Med etableringen av denne folkevandringsbevegelsen kom vi til grunnleggelsen av Tenochtitlan, Mexico, Mexica og dannelsen av aztekernes samfunn.

I dag vil vi definere Calpulli som en gruppe vennskapelige familier med de samme ambisjonene og en funksjon som identifiserer dem.

De 3 Søylene

1) Mestring, som på en enkel måte vil si "mestre vår egen skjebne"

2) Respekt for andre i sinn og handling - Dette innebærer først å se eller forstå på riktig måte våre egne handlinger og kompetanser, for så og kunne se og forstå hvem de andre virkelig er og kan. Med denne forståelsen på rett plass, blir livet lettere og presset på "å bli noe" eller følelsen av å ikke strekke til eller "være eller gjøre nok" forsvinner.

3) Ydmykhet - Hvis vi innser våre reelle svakheter og styrker blir vi mer tolerante og aksepterer lettere det som er, uten frustrasjon og dømming.

Vi lever i en verden som er i en konstant evolusjon og også vi som individer har evolvert utrolig mye!

Intelligensen som vi kjenner den i dag, har på mange måter eksplodert og det er vel i grunnen bare fint, men hvis vi ikke bruker den på riktig måte, eller til personlig nytte, er hele poenget med evolusjon bortkasta.

Her går vi fra intelligens til bevissthet for å lære og leve bedre sammen.


Løsningen ligger i det kollektive !


Vi har alle kompetanser som kan være til nytte for andre. 

Og andre kan ha kompetanser som kan være til nytte for oss. 

Ensomhet er den største grunn til en dårlig psyke