IN THE HEART OF HUMAN NATURE

Her er mennesket midtpunktet

For å føle helhet, indre ro og selvsikkerhet

Er lytte og veilede de som sitter fast et eller annet sted i livet min styrke.  Gjennom enkle teknikker og diskusjoner hjelper jeg dere til å se, føle og forstå selv hvor blokkeringene kan ligge. Gjennom individuelle seanser eller gruppearbeid kan vi finne ut sammen hvilken retning som er best å ta eller hvilken atferd som kan jobbe mot en selv i stedet for å skyte oss fremover.

Can Pal Punktet er selvfølgelig det verktøyet jeg bruker mest da dette minnepunktet som vi alle bærer på gir oss de informasjonene vi har behov for for å komme oss videre på en roligere, enklere og klarere livs reise. 

 

 


Vi kan bruke intelligensen vår til å bli bevisste men hvis vi føler den, blir vi transformert.

Den opprinnelig empatien er mulig bare hvis vi har ryddet opp i våre egne følelser.

Empati er evnen til å oppdage og erkjenne andres følelser og tanker.

Emosjonelt handler empati om å virkelig føle andres følelser, det være seg redsel, tristhet, sorg eller andre følelsesmessige tilstander.

Kognitivt vil empati handle om å kunne forstå mentalt andres opplevelse av en situasjon.

I filosofi og psykologi opptrer ofte uttrykket «kognitiv» som motsetning til det følelsesmessige eller intuitive.

Hvis vi ikke har ryddet opp i våre egne følelser kan vi ofte ta feil av dette med empati fordi de følelsene vi tror vi erkjenner av andre er egentlig bare et speil av våre egne følelser som ikke har blitt behandlet.

Vi har alle en eller annen bagasje som vi går å bærer på følelsesmessig, derfor er det viktig og starte med seg selv først.

På denne måten, kan vi virkelig sette oss inn i andre sine sko og hjelpe på riktig måte når noen trenger det.

Hvis vi derimot ikke behandler våre egne følelser først, kan vi bli intolerante og harde mot andre da disse "speil følelsene" bare minner oss om det vi har fortrengt og ikke vil føle igjen hos oss selv.

I dag har vi mer å mer behov for en oppriktig og ren empati for å komme oss videre.

Individualiteten som oppleves er delvis skyldige disse manglene på empati og som har sin opprinnelse fra det vi verger å føle igjen hos oss selv.

Dette gjelder ikke bare følelser som sorg, tristhet og redsel. Men også de som minner oss om krig, tortur og vold som vi også bærer på gjennom de fysiske genetiske minnene fra våre forfedre. Og som det kognitive umulig kan forstå da dette ligger på celle nivået og ikke i det neurologiske.

Nervesystemet vårt fungerer som et reaksjonsmønster ut ifra det cellene våre opplyser den om og ikke omvendt.

Nervesystemet er en fellesbetegnelse på alt nervevev i kroppen. Nervesystemet styrer kroppens atferd gjennom å kontrollere muskler og kjertler (effektororganene), samt å motta og lede impulser fra omgivelsene gjennom sanseorganene, og som befinner seg på celle nivået.

Når vi snakker om komprimerte impuls energier er det dette vi mener, hvis vi ikke gjør noe med denne impuls energien på celle nivået, får ikke nervesystemet de oppriktige informasjonene vi har behov for, for å fungere på en harmonisk, sunn og balansert måte.

Hvis vi ønsker en dyp forandring i dag, er det i røttene til handlingene våre på et individuelt nivå det må gjøres noe med.


Vi er alle intelligente og selv om det er mange typer intelligenser er det vår type intelligens som skiller oss mennesker fra planter og dyr. Vi mennesker har en intelligens som er basert på det vi kaller «Ego» og som innebærer at vi har en ekstra kapasitet som ikke dyr og planter har, til å inkludere oss selv i en situasjon. 

Prisliste

Privat Seanser

Jeg bruker den tiden som trengs for hver og en så dette kan gå over en time ettersom, men forandrer ikke på prisen. 

800 NOK

Workshop

En dag med et spesielt tema. se neste workshop her

1000 NOK

Gruppe Arbeid

Over en helg tilbyr jeg med jevne mellomrom gruppearbeid, med eller uten spesifikke temaer, som er en kraftig måte og hjelpe hverandre på. 

2000 NOK

Ukes Opphold

For de som har større utfordringer og trenger lenger tid til å komme seg over kneika.

5000 NOK

siden vi ikke forstår mennesker lenger, har vi behov for dyra til å føle kjærlighet og nærhet