Når Negative Tankemønster tar Kontrollen

23.02.2024


Tanken om å kultivere positivitet er generelt anerkjent som en fordelaktig praksis. Likevel kan overdreven fokus på det positive føre til en tilstand hvor vi undertrykker eller unngår å anerkjenne aspekter av oss selv som ikke er like positive. 


Selv om vi erkjenner at vi har sider av oss selv som ikke nødvendigvis er perfekte, opplever vi ofte en indre motstand mot å akseptere disse delene av oss selv, primært på grunn av tidligere internaliserte normer som har stigmatisert dem. Dette fører til en overkompensasjon med det positive for å undertrykke det negative, og vi utvikler ulike strategier for å fornekte eller bagatellisere betydningen av det negative.

Faktum er at både positive og negative aspekter eksisterer i oss.

Så lenge vi oppfatter det negative som noe uønsket eller skremmende, blir det vanskelig å håndtere det konstruktivt. Imidlertid, hvis vi begynner å adressere og anerkjenne det, åpner vi muligheten for endring.

Det er imidlertid tilfeller der det negative forblir ubemerket, til tross for våre forsøk på å undertrykke det. Dette kan føre til at negative følelser og konflikter manifesterer seg i underbevisstheten, og resulterer i indre uro eller til og med ulike former for fysiske eller mentale plager.

Hvis en person ikke klarer å identifisere kilden til sine indre utfordringer, enten det er i form av sinne, depresjon, angst, eller en vag følelse av ubehag, kan det skyldes at vedkommende benekter og unngår å konfrontere visse deler av seg selv;

  • På langsiktig effekt: Vedvarende undertrykkelse av negative tankemønstre kan føre til en akkumulering av emosjonelt stress og indre konflikt over tid. Dette kan til slutt resultere i en forverring av psykisk helse, inkludert økt risiko for angst, depresjon, og andre psykiske lidelser.
  • Interpersonelle relasjoner: Negativ tankemønstre som holdes undertrykt kan også påvirke våre relasjoner med andre. Manglende evne til å konfrontere og håndtere våre egne negative følelser kan føre til økt konflikt, misforståelser og vanskeligheter med å opprettholde nære forhold.
  • Selvutvikling og vekst: Å akseptere og håndtere negative tankemønstre kan være en viktig del av personlig vekst og selvutvikling. Gjennom å utforske og forstå våre negative tanker og følelser, kan vi lære verdifulle leksjoner om oss selv.


Derfor kreves det en dypere forståelse av hvordan vi kan skape varige endringer i tankemønstre som går utover bare å innføre nye teknikker eller strategier for å kontrollere våre tanker. En tilnærming som tar sikte på å forankre endringer på et cellulært nivå, og dermed skape en varig transformasjon og skape en betydelig forskjell i individets opplevelse og trivsel.

Ved hjelp av Can Pal Punktet, går vi utover det mentale eller emosjonelle domenet alene, og foretar en tilbakekobling av alle essensielle aspekter av vårt vesen, inkludert de mentale, emosjonelle, spirituelle og de fysisk-genetiske minner som er lagret på cellulært nivå. Ved å fokusere på å påvirke disse cellulære minnene og mønstrene, kan vi potensielt oppnå en dypere og mer varig transformasjon. En helhetlig tilnærming som tar sikte på å påvirke alle aspekter av individets opplevelse, og som omfatter terapeutiske metoder som går utover tradisjonelle samtaler.